Сільський порадник

Місцеві податки та збори на 2016 рік (завантажити)

Місцеві податки та збори на 2017 рік (заванатажити)

Перелік необхідних документів, які потрібні для отримання послуг у сільській раді

Для присвоєння поштової адреси:
1) заява;
2) копія паспорта власника;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) декларація про готовність об’єкта до здачі в експлуатацію;
5) технічний паспорт;
6) документи на земельну ділянку.

Для підключення до мереж газо- та електропостачання:
1) заява;
2) копія паспорта власника;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) документи на будинок;
5)документи на земельну ділянку.

Для отримання матеріальної допомоги:
1) заява;
2) копія паспорта;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) довідка від лікаря або виписка з лікарні (якщо допомога потрібна у зв’язку з погіршенням стану здоров’я);
5) документи, які підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги (при інших обставинах).

Реквізити для сплати податків

Для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості:
Хриплинська сільська рада
р/р 31411617700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010200 «Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості:
Хриплинська сільська рада
р/р 31411612700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010100 «Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати земельного податку (для фізичних осіб):
Хриплинська сільська рада
р/р 33213813700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати земельного податку (для юридичних осіб):
Хриплинська сільська рада
р/р 33215811700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»
Код ЗКПО – 37952250