Сільський порадник

Генеральний план села Хриплин (завантажити)

Правила благоустрою території села Хриплин (завантажити)

Ставки земельного податку на 2018 рік (завантажити)

Місцеві податки та збори на 2018 рік (заванатажити)

Ставки земельного податку на 2017 рік (завантажити)

Місцеві податки та збори на 2017 рік (заванатажити)

Ставки земельного податку на 2016 рік (завантажити)

Місцеві податки та збори на 2016 рік (завантажити)

Перелік необхідних документів, які потрібні для отримання послуг у сільській раді

Для присвоєння поштової адреси:
1) заява;
2) копія паспорта власника;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) декларація про готовність об’єкта до здачі в експлуатацію;
5) технічний паспорт;
6) документи на земельну ділянку.

Для підключення до мереж газо- та електропостачання:
1) заява;
2) копія паспорта власника;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) документи на будинок;
5)документи на земельну ділянку.

Для отримання матеріальної допомоги:
1) заява;
2) копія паспорта;
3) копія ідентифікаційного номера;
4) довідка від лікаря або виписка з лікарні (якщо допомога потрібна у зв’язку з погіршенням стану здоров’я);
5) документи, які підтверджують необхідність надання матеріальної допомоги (при інших обставинах).

Реквізити для сплати податків

Для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для фізичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості:
Хриплинська сільська рада
р/р 31411617700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010200 «Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки для юридичних осіб, які є власниками об’єктів житлової нерухомості:
Хриплинська сільська рада
р/р 31411612700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010100 «Податок на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати земельного податку (для фізичних осіб):
Хриплинська сільська рада
р/р 33213813700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010700 «Земельний податок з фізичних осіб»
Код ЗКПО – 37952250

Для сплати земельного податку (для юридичних осіб):
Хриплинська сільська рада
р/р 33215811700007 в ГУДКСУ в Івано-Франківській області
МФО 836014 код ЄДРПОУ 04356432
Код доходу 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб»
Код ЗКПО – 37952250